новина

2016-04-21

International seminar in Riga

„Опит за ревизиране на социалния диалог и националните системи за индустриални отношения в някои от страните в Централна и Източна Европа"


2016-03-15

International seminar, Sofia

„An attempt to revitalize social dialogue and national industrial relations systems in some of the CEECs" - „Опит за ревизиране на социалния диалог и националните системи за индустриални отношения в някои от страните в Централна и Източна Европа"


2016-02-05

International seminar, Vilnius

„An attempt to revitalize social dialogue and national industrial relations systems in some of the CEECs" - „Опит за ревизиране на социалния диалог и националните системи за индустриални отношения в някои от страните в Централна и Източна Европа"